Eurona a ekologie | MUDr. Pitrová - Ekologická drogerie pro zdraví dětí a na skvrny

Články
Kontakt

MUDr. Kristina Pitrová
kristina.pitrova@gmail.com
skype kristinapitrova 
tel.: +420 775 991 521

 

"Když něco chceš, celý vesmír se spojí, abys toho dosáhl."
Paulo Coelho

Na úvod » Vše o Euroně » Eurona a ekologie

Eurona a ekologie

Proč používat produkty Eurona by Cerny?

 

Naše výrobky neobsahují:

 • fosfáty,
 • formaldehydy,
 • chlor,
 • perboráty
 • ani plnidla a
 • nejsou testovány na zvířatech.

 

Obecně o pracím procesu:
V průběhu let se prací proces stále víc stává záležitostí chemickou, mechanická práce rukou je nahrazena chemickým účinkem.

 • Tenzidy: (povrchově aktivní látky) tvoří jednu z nejdůležitějších součástí pracích prostředků. Snižují povrchové napětí vody, a tím zvyšují smáčitelnost textilií. Odstraňují nečistoty a zabraňují jejich opětovnému usazování na textiliích. Neškodí životnímu prostředí, jsou mikroorganismy dobře rozložitelné.Všechny tenzidy, které se používají v pracích prostředcích jsou dle norem EU biologicky rozložitelné.
 • Změkčovací prostředky: slouží pro odstranění tvrdosti vody, neboť měkká voda je důležitým předpokladem pro úspěšné praní. Navíc změkčená voda chrání i pračku samotnou. Podle druhu použitých změkčovadel lze prací prostředky rozdělit na fosfátové (obsahují fosfáty) a bezfosfátové (obsahují zeolity v kombinaci s dalšími látkami, např. polykarboxyláty).
 • Bělící prostředky: odstraňují barevné nečistoty (např. skvrny od ovoce, zeleniny, vína) oxidací, tj. působením kyslíku.
 • Zásadité látky: řídí hodnotu pH prací lázně, způsobují lehké bobtnání textilních vláken a tím zvyšují účinnost pracího prostředku. Používají se např. soda nebo křemičitany.
 • Ochranné koloidy: zabraňují znovuusazování nečistot na tkaninách.
 • Prostředky na ochranu vlákna: jedná se o stabilizátory, které vážou těžké kovy, udržují je v rozpuštěném stavu a tím brání jejich škodlivému vlivu při pracím procesu.
 • Enzymy: štěpí nečistoty- mastnoty, bílkoviny, škroby.
 • Opticky zjasňující prostředky: fluorescentní látky přeměňují UV záření na viditelné světlo a tak prádlo vypadá světleji.
 • Parfémy: dávají prádlu příjemnou vůni.
 • Plnidla: (nejčastěji sůl, soda bicarbona) přidávána do pracích prášků proto, aby zůstaly sypké a aby nabyl obsah pracího prášku.

Co to znamená, když řekneme, že výrobky Eurona by Cerny neobsahují fosfáty, formaldehydy, chlor, perboráty a plnidla. O jaké složky se jedná?

Fosfáty v pracích prostředcích a prostředcích do myček nádobí:

Fosfáty jsou obsaženy v běžných prostředcích do myček, dostupných na trhu. Fosfor, resp. jeho sloučenina tripolyfosfát sodný se v pracích prostředcích používá k změkčení vody. Fosfáty z pracích prostředků jsou jedním z podstatných zdrojů, kterým se fosfor dostává s odpadními vodami do vod povrchových. V některých částech povodí může představovat takřka 50% celkového vnosu do vod. Fosfor lze ze splaškových vod částečně odstranit na čistírně odpadních vod (ČOV) ovšem to lze pouze v čistírnách s terciálním stupněm čištění. Většina ČOV v ČR tento stupeň čištění nemá a v řadě případů není odpadní voda čištěna vůbec. Z obcí, které mají sice kanalizaci, ale vody se nečistí, teče fosfor přímo do řeky či potoka. Hlavní příčinou přemnožení sinic ve vodních nádržích je pak zvýšený obsah minerálních živin rozpuštěných ve vodě. V případě sinic se jedná především o fosfor ve formě fosfátu - tedy PO43-. Tedy fosfor se z vašeho pracího prášku většinou dostane až do přírodních vod, kde nemalým dílem přispěje k rozvoji toxických sinic. Takto může na prací prášky připadat až polovina celkového znečištění fosforem. Jeho velmi přijatelnou náhradou jsou zeolity, které nemají žádný prokazatelně negativní vliv na vodní prostředí. Jsou to látky podobné přírodním jílům.

Pozn.: Sinice vytvářejí kolonie vodního květu, při jehož masovém rozvoji produkují látky toxické nejen pro vodní hmyz, ryby a obojživelníky, ale i pro živočichy teplokrevné, včetně člověka. Mezi nejnebezpečnější toxiny produkovanými vodním květem patří jedy působící na játra a nervovou soustavu, u mnohých sinicových toxinů byly prokázány karcinogenní účinky.

V roce 1995 vešla v platnost "Dobrovolná dohoda o snižování dopadu pracích prostředků na životní prostředí" uzavřená mezi MŽP a Českým sdružením výrobců mýdla, čistících a pracích prostředků. Stanovila limit pro celkový obsah fosforu 5,5 % hmotnosti pracího prostředku. Tento limit však již ani tehdy nebyl v prášcích překračován. Důležitější je Dodatek č.2 k této dohodě, který byl přijat dne 23.7.2001, ve kterém se výrobci mýdla, čistících a pracích prostředků zavazují zavést všechny výrobky jako bezfosfátové (tedy s obsahem fosforu do 0,5% hmotnosti) od začátku roku 2005. Sdružení dohodu dodrželo, jenže v posledních letech se v obchodech objevila spousta nových pracích prášků s fosfáty, jejichž výrobci se k úmluvě odmítli připojit. Ministerstvo životního prostředí tedy novelizovalo vyhlášku, která stanoví seznam nebezpečných chemických látek a přípravků a ta stanoví zákaz uvádění na trh pracích prostředků, které mají vyšší koncentraci fosforu než 0,5% hmotnosti. Toto platí od 1.7.2006.

Prací a mycí prostředky EURONA jsou bezfosfátové, nikdy neobsahovaly a neobsahují fosfáty.

Koncentrovanost, plnidla:

Na druhou stranu se na českém trhu stále ještě objevuje řada pracích prášků, které fosfáty obsahují v nemalém množství a proto jsou fosfáty z pracích prášků v České republice stále významným zdrojem fosforu, který uniká do povrchových vod. Ke zlepšení situace může přispět každý, tím že při koupi pracího prášku bude vybírat prací prášky bez fosfátů. Z hlediska životního prostředí se za nejvhodnější považuje výběr tzv. kompaktních pracích prostředků, které jsou nejen bezfosfátové, ale také neobsahují soli ( plnidla) , které pro praní nemají žádný význam a zbytečně zasolují povrchové vody - do prášků se přidávají proto, aby zůstaly sypké. Díky výrazně nižšímu dávkování jsou celkové náklady na jedno praní srovnatelné s běžnými pracími prášky.

Prací prostředky EURONA jsou kompaktní, silně koncentrované, neobsahují plnidla, pouze účinné látky.

Fosfonáty v pracích prostředcích:

Fosfonáty se nepočítají mezi fosfáty a nemají vliv na znečištění vody a růst řas. Částečně změkčují vodu a váží na sebe složky, které by mohly zůstat na prádle. Jedná se zejména o kovy a vápenaté úsady.

V pracích prostředcích EURONA jsou fosfonáty obsaženy pouze stopově, tedy ve zcela minimálním množství. Využívá se více podobných vlastnostní přísady TAED, která neobsahuje fosfor.

Zeolity v pracích prostředcích:

Fosfáty jsou nahrazovány v pracích prášcích zeolity. Funkce obou v pracích prášcích spočívá v tom, ze vážou ionty vápníku a hořčíku, které způsobují tvrdost vody. Tim vodu změkčují a zvyšují účinnost praní. Fosfáty s těmito ionty vytvářejí sloučeniny rozpuštěné ve vodě, které se v čističkách odpadních vod špatně odstraňují a ovšem potom ve vodních tocích a nádržích způsobují vodní květ, atd. Zeolity jsou hlinitokřemičitany a ty fungují jako iontoměnič - zmíněné ionty navážou na svůj povrch. Jsou to vlastně takové miniaturní kamínky s porézní strukturou (čím větší povrch tím lépe), které jsou těžší než voda, a proto se dají na čističkách odpadních vod lehce odstranit. Z toho vyplývá větší ekologická šetrnost jejich používání oproti používání fosfátů.

Zeolit je přírodní látka (na bázi jílu), která na sebe váže kovové ionty a mastnotu, aby nezůstaly na prádle a společně s nimi se odplavují. V běžných prostředcích je obsah zeolitů dokonce 50 - 60 % obsahu. Zeolity se někdy rovněž nahrazují citronanem.

V pracích prostředcích EURONA jsou zeolity nahrazeny ještě šetrnější složkou SKS6 - na bázi křemičitanu a sody a je obsažena ve sníženém množství pouze u pracího prášku na barevné a pestré prádlo.

Citráty v pracích prášcích

Citráty jsou látky s dobrou biologickou odbouratelností. Podporují účinnost zeolitu A pouze při pracích teplotách do maximálně 60 stupňů Celsia. Nahrazují fosfáty.

Tenzidy: tvoří jednu z nejdůležitějších součástí pracích prostředků. Snižují povrchové napětí vody, a tím zvyšují smáčitelnost textilií. Odstraňují nečistoty a zabraňují jejich opětovnému usazování na textiliích. Neškodí životnímu prostředí, jsou mikroorganismy dobře rozložitelné.Všechny tenzidy, které se používají v pracích prostředcích jsou dle norem EU biologicky rozložitelné. Podmínkou pro výběr dodavatele surovin Eurony je v prvé řadě šetrnost k ŽP, dále kvalita a rovněž netestování na zvířatech. Co se týká rozložitelnosti, sledují se dle zákona tenzidy, které se mají rozložit ze cca 70% do 28 dnů. Toto musí dokládat dodavatel tenzidů.

Formaldehyd: Toxický bezbarvý plyn, je dráždivý a jedná se o karcinogen. V kombinaci s vodou se formaldehyd používá jako dezinfekční prostředek, fixatér nebo konzervační prostředek. Formaldehyd je obsažen v mnoha kosmetických výrobcích. Uvolňuje se také z výrobků obsahujících formaldehyd jako jsou překližky, koberce, papíry, čistící prostředky, izolační materiály, nábytek, textilie a prostředky na konzervaci dřeva.

Výrobky EURONA neobsahují formaldehyd.

Chlor: Při práci s plynným chlorem je nezbytné zachovávat přísná bezpečnostní opatření, protože je velmi silně toxický a z průmyslových provozů je známa řada havárií se smrtelnými následky. Plynný chlor je znám jako první prakticky použitá chemická bojová látka již z 1. světové války v roce 1915. Elementární chlor se prakticky používá k desinfekci pitné vody, protože i v malých koncentracích hubí bakterie jeho nadbytek lze z vody snadno odstranit pouhým probubláním vzduchem. Další uplatnění nachází chlor v papírenském a textilním průmyslu, kde se používá k bělení surovin.

Výrobky EURONA neobsahují chlor.

Perboráty: Perborát sodný je výborným bělidlem a čistící složkou, proto se již řadu let přidává do prostředků na praní a myček nádobí. Škodí však živočichům, ve vyšších koncentracích je bór považován  za vážnou hrozbu. Používáme výhradně percarbonát, což je mnohem ekologičtější varianta bělidla.

Výrobky Eurona by Cerny perboráty zásadně neobsahují.

Složení výrobků k nahlédnutí zde.

 Pokud byste měli jakékoliv dotazy k tomuto tématu, kontaktujte mne zde.

 
 
 
 
 
 
 
Tyto stránky do katalogů registrovalo Centrum registrace odkazů