MLM | MUDr. Pitrová - Ekologická drogerie pro zdraví dětí a na skvrny

Články
Kontakt

MUDr. Kristina Pitrová
kristina.pitrova@gmail.com
skype kristinapitrova 
tel.: +420 775 991 521

 

"Když něco chceš, celý vesmír se spojí, abys toho dosáhl."
Paulo Coelho

Na úvod » Vše o Euroně » MLM

MLM

Multi Level Marketing (MLM)

 

Multi-level marketing je forma přímého prodeje neboli síťový marketing. Podstatou je zkrácení distribučního řetězce na minimum. Výrobce nebo dodavatel služeb vytváří podmínky pro samostatné podnikání nezávislých přímých prodejců. Kteří jsou obměňování za prodané zboží a mají možnost zapojit do systému další prodejce. Tak vzniká mnohovrstevní (Multi-level) struktura-síť prodeje, která je účinější a levnější než klasický distribuční řetězec velkoskladů, velkoobchodů, reklamy atd. Jde o jakousi kombinaci přímého prodeje a frenčízingu.

Vlivem předsudků vznikajících z neznalosti podstaty věci se mnoho lidí připravuje o jeden z nejúčinějších způsobu jak vlastní prací vydělávat peníze. Úmyslně je zde použito slovo "práce", protože mlm, multilevelmarketing, networkmarketing vyžaduje úsilí, soustředění, energii, čas, a je to tedy práce jako každá jiná. S jediným podstatným rozdílem - poměr času k vydělaným finančním prostředkům je neporovnatelně výhodnější než u jakékoliv jiné činnosti. Samozřejmě vyjma činností nezákonných - jako třeba prodej drog. A mlm je nejen zákonný způsob vydělávání peněz, ale také minimalizuje ostatní rizika, která přináší běžné podnikání.
Do začátku nepotřebujete prakticky žádný startovní kapitál, nemusíte se zadlužovat, nemusíte opouštět vaše současné zaměstnání, nepotřebujete kancelář ani zaměstnance. Potřebujete tužku, papír a telefon. Neskutečná svoboda! I když neuspějete, nic neztratíte. Ve skutečnosti s mlm můžete jen získat. Třeba "pouze" zkušenosti, které ovšem nebudou těžce zaplacené jako při krachu klasického podnikání. Toto vše samozřejmě platí pouze pro etické mlm systémy. Neváhejte a zkuste to. Stojí to za to!

Základní princip MLM

MLM je nástroj k prodeji výrobků nebo služeb! Základní princip MLM je tedy prodej zboží nebo služby.  Zde je také počátek mnohých omylů. Jestliže se tedy nejedná o skutečný prodej výrobku nebo služby, nejedná se ani o MLM.

JAK CESTUJE VÝROBEK PŘI POUŽITÍ ROZDÍLNÝCH METOD:

1) Klasický systém prodeje

Výrobek se vyrobí za stokorunu, pak se předá velkoobchodům, skladům, dopravcům, dealerům, maloobchodům a nakonec ho dostane spotřebitel. Aby se o výrobku spotřebitel dozvěděl, je třeba vytvořit reklamu (reklamní agentura) a zaplatit její zveřejnění (TV, rádio, billboardy apod.). To, co stálo stokorunu, stojí nakonec třeba trojnásobek. Je to dlouhá a drahá cesta.

2) Multi level marketing

Zruší se tradiční mezičlánky a část ušetřených peněz dostane přímo prodejce, který zastupuje práci klasických zprostředkovatelů. Navíc dostane prodejce další část ušetřených peněz za práci lidí, které získal do svojí struktury. Zbytek ušetřených peněz se použije na vývoj výrobku, případně na snížení konečné ceny výrobku. Dá se tedy říci, že MLM je systém, který zamezuje plýtvání. Ušetřené peníze se rozdělí mezi zákazníky, prodejce a organizátory. Prostřednictvím MLM může na trh proniknout i firma, která má výjimečný produkt, ale nemá dostatek peněz proniknout na trh klasickou cestou.

Jaký je princip přerozdělování peněz- odměn v systému multi level marketingu?

Jednoduše řečeno provize neboli odměna za dosažený výkon, je rozdělana v takovém poměru, v jakém kdo k vytvoření tohoto obratu přispěl. Jedná se tedy o systém 100% spravedlivý.
Faktem je, že ti, kdo kritizují systém MLM jako takový, jsou přesně ti, kteří mu vůbec nerozumí, protože byli líní obětovat 15 minut času a trochu energie na přemýšlení k jeho pochopení. Pokud pochopíme princip MLM, nikdy ho nemůžeme připodobňovat k pyramidovým hrám nebo "letadlům".

Jsou dva základní systémy "přerozdělování" peněz mezi distributory, které se v MLM používají.

  • Systém KLASICKÝ vznikl v počátcích systému MLM a jeho struktura je nejjednodušší a dle mého názoru i nejefektivnější. Spočívá v tom, že za každé prodejní období (většinou měsíc) se sečtou prodeje (body) v sítích a podle algoritmu výpočtu odměn se zjistí odměny jednotlivých distributorů a pošlou se jim na účet. Body dosažené v tomto období se vynulují a další období se začíná od nuly.
  • Systém NAČÍTACÍ je všeobecné označení pro základní z mnoha různých modifikací systému KLASICKÉHO. Podstata systému spočívá v tom, že dosažené body za prodejní období se započtou i do následujících období. Člověk, který v jednom měsíci dosáhl určité bodové úrovně, již na ní zůstává navždy. Na první pohled lákavé, ale bez skutečného přínosu a s mnoha negativními důsledky.

Všechny další systémy jsou vlastně modifikací základního KLASICKÉHO systému a snaží se ho "vylepšovat". Cílem těch "vylepšení" je zvětšení možnosti výdělku. Ale stejně jako fyzikální ani ekonomické zákony se nedají obejít. Větší možnost výdělku pouhou úpravou systému není možné dosáhnout.

 

 
 
 
 
 
 
 
Tyto stránky do katalogů registrovalo Centrum registrace odkazů